Disclaimer

Visuele registratie + archivering

Dermatologie + Endoscopie (o.m.) anamnese

Dermatologische lichttherapie

Medical Lighting and Systems BV, h.o.d.n. Check + Care heeft aan deze website is alle mogelijke aandacht en zorg besteed. Er is naar gestreefd alle informatie zo volledig, correct, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk te presenteren.
Ondanks alle zorg en inspanningen kan MLSBV/Check + Care er niet voor instaan dat alle informatie voor iedereen in alle opzichten volledig correct, actueel en begrijpelijk zal zijn.
Als de op of via deze website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, dan zal MLSBV/Check + Care zich alle mogelijke moeite getroosten om hiaten op te vullen en/of fouten te corrigeren op zo kort mogelijke termijn.
MLSBV/Check + Care kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die ontstaat door het gebruik van deze website of van op of via deze website aangeboden informatie in woord of beeld.

Dat geldt ook ten aanzien van de informaties die door ons of door derden op onze website zijn geplaatst of verwijzingen naar diensten en producten van onze leveranciers.

Het is vrijelijk toegestaan om aan deze website te refereren of er teksten en informatie aan te ontlenen, mits met bronvermelding.
Op alle handelingen en transacties van MLSBV/Check + Care van toepassing.

Check + Care
Blauwe Huis 8
4153 CX Beesd

T +31 (0)345 683334
E info@check-and-care.nl
W www.check-and-care.nl

Specialiteit
Check + Care is gespecialiseerd in onder meer DICOM, maar ook in de medische xenon verlichting van Ushio.

Check + Care is techniek gedreven.
We leveren, installeren, instrueren en onderhouden complexe producten voor de medische praktijk die zonder uitzondering zeer gebruikers- en vaak tevens patiƫntvriendelijk zijn.

Check + Care

Ondersteunende techniek voor de medische praktijk