Besteloverzicht

Disclaimer

Medical Lighting and Systems BV / Check & Care heeft aan deze website is alle mogelijke aandacht en zorg besteed. Er is naar gestreefd alle informatie zo volledig, correct, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk te presenteren.
Ondanks alle zorg en inspanningen kan MLS/Check & Care er niet voor instaan dat alle informatie voor iedereen in alle opzichten volledig correct, actueel en begrijpelijk zal zijn.
Als de op of via deze website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, dan zal MLS/Check & Care zich alle mogelijke moeite getroosten om hiaten op te vullen en/of fouten te corrigeren op zo kort mogelijke termijn.

MLS/Check & Care kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die ontstaat door het gebruik van deze website of van op of via deze website aangeboden informatie in woord of beeld.

Dat geldt ook ten aanzien van de informaties die door ons of door derden op onze website zijn geplaatst of verwijzingen naar diensten en producten van onze leveranciers.
Het is vrijelijk toegestaan om aan deze website te refereren of er teksten en informatie aan te ontlenen, mits met bronvermelding.

Op alle handelingen en transacties van MLS/Check & Care zijn leveringsvoorwaarden (link volgt) van toepassing.

 

Check & Care  |  Ondersteunende techniek voor de medische praktijk