Besteloverzicht

Historie

De heelkunde heeft van begin af aan altijd gebruik gemaakt van gereedschappen en andere hulpmiddelen om tot het gewenste resultaat te komen. De barbier met zijn vaardige hand in het hanteren van scharen en messen was de feitelijke voorloper van de chirurgijn.

Onze voorouders werden behandeld (of ze behandelden zelf) met gereedschappen waar de moderne mens niet meer aan moet denken, maar het is een feit dat er bijna geen technische ontwikkeling is geweest of er werd meteen emplooi voor gezocht in de medische praktijk.

Instrumentmakers en medici trokken samen op, tot heil van de patiënt, want daarom draait het altijd. Toen en nu nog steeds. In de huidige tijd kijken we niet met nostalgie terug op de instrumenten die bijvoorbeeld in de collectie Griffioen in Delft zijn opgenomen, maar het is in elk geval een feit dat de beroepen van medicus en die van instrumentmaker een grote verandering hebben doorgemaakt. In beide praktijken is het ambacht nooit helemaal verdwenen, maar wel van minder belang geworden naarmate de instrumenten meer taken kunnen verrichten.

De moderne techniek is onlosmakelijk verbonden geraakt met de medische praktijk. In diagnostisch en curatief opzicht zijn steeds weer hulpmiddelen uitgevonden die het eerder onmogelijk geachte haalbaar maken en het einde van die ontwikkeling is nog lang niet in zicht. Mits in de juiste handen en goed toegepast, is rol van het medische instrumentarium groter dan ooit, maar de mits aan het begin van deze zin is cruciaal.

Gereedschappen en apparatuur kunnen slechts goed functioneren bij de gratie van de bezieling van echte vakmensen in de zorg. Als d.g.a. van Check & Care en overtuigd technicus vertegenwoordig ik graag de praktische technische componenten waarmee u uw medische of zorgprestaties naar een nog hoger niveau kunt tillen.

De medicus en de technicus: meer dan ooit een gouden combinatie, blijvend gebaseerd op een eeuwenoude traditie. Wij maken daar graag deel van uit. Onze producten brengen de medicus verder. Ons specialisme is de ondersteunende techniek voor de medische praktijk, met een accent op diagnostiek. Het beste van twee werelden verenigen, dat is onze achtergrond die ook in de toekomst ons denken en handelen zal blijven bepalen.

De historische afbeeldingen in deze site zijn afkomstig van de Griffioen Collectie uit Delft.

Jan Sleeuwenhoek, Check & Care.

Check & Care  |  Ondersteunende techniek voor de medische praktijk