Besteloverzicht

MESO IBox: USB -stick voor educatieve doeleinden.

Met de MESO IBox DICOM recorders kunnen iet alleen opnamen worden gemaakt die rechtstreeks worden verzonden naar PACS2, het is nu ook mogelijk de beelden integraal of juist geselecteerd (wel de sequences en niet de stills) over te zetten naar een gekoppelde USB-stick. Ideaal voor educatie, intern overleg of andere doeleinden.

Check & Care  |  Ondersteunende techniek voor de medische praktijk