Besteloverzicht

Missie

Onze missie is simpel uit te leggen, maar minder gemakkelijk waar te maken. We proberen een brug te slaan tussen inventieve industriële techniek en de moderne medische praktijk.

We ‘vertalen’ technische mogelijkheden naar medische disciplines en andersom, medische technieken naar industriële techniek.

Van huis uit zijn we beter thuis in de wereld van de techniek dan die van de medische wetenschap, maar op basis van een goede vraag of een helder omschreven probleem kunnen en willen we een nuttige bijdrage leveren aan het niveau en de efficiëntie van de medische en zorgpraktijk.

We faciliteren medische prestaties en dragen bij aan de efficiëntie daarvan vanuit onze brede kennis en ervaring met techniek. Onze handelswijze is altijd voor 100 % gebaseerd op de vragen en behoeften van onze opdrachtgevers.

Zo vervullen we de rol van intermediair tussen de beoefenaren van de medische praktijk enerzijds en de gespecialiseerde producenten van het medische instrumentarium anderzijds.

Altijd zijn we op zoek naar de ‘best practice’ oplossingen, omdat dat de kortste weg is naar een succesvolle diagnose of medische handeling.

Ondersteunende techniek voor de medische praktijk, daar is het helemaal mee gezegd. Uw medische prestaties faciliteren met de best denkbare techniek, dat is ons doel, sterker nog: onze dagelijkse praktijk.                                                                             Onze missie: het ondersteunen van de uwe.

Check & Care  |  Ondersteunende techniek voor de medische praktijk