Missie

Altijd zijn we op zoek naar de ‘best practice’ oplossingen.

Visuele registratie + archivering

Dermatologie + Endoscopie (o.m.) anamnese

Dermatologische lichttherapie

Missie

De missie van Check + Care: technische innovaties vertalen naar en beschikbaar stellen voor de medische praktijk van ziekenhuizen en instellingen. Visualisering speelt in onze praktijk een belangrijke rol, evenals licht. Dat kan zijn in de vorm van belichten en zichtbaar maken (camera’s, recorders, dermatoscopen, lampen) of als therapie worden toegepast (UV-A en -B belichting).

Een andere constante in onze praktijk is de technische vooruitstrevendheid van onze leveranciers. Barco, MESO en MEDlight produceren innovatieve instrumenten en installaties met exclusieve eigenschappen en voordelen voor zowel gebruikers als patiënten.

Altijd zijn we op zoek naar de ‘best practice’ oplossingen, omdat dat de kortste weg is naar een succesvolle diagnose of medische handeling. Daarnaast streven we naar optimale efficiency, ook in medische data en de distributie en opslag daarvan. Check + Care was, is en blijft onder meer een echte pionier op het gebied van DICOM apparatuur.

Ondersteunende techniek voor de medische praktijk, daar is het helemaal mee gezegd. Uw medische prestaties faciliteren met de best denkbare techniek, dat is ons doel, sterker nog, het is onze dagelijkse praktijk.

Onze missie: het ondersteunen van de uwe.

mission complete
Altijd zijn we op zoek naar de ‘best practice’ oplossingen, omdat dat de kortste weg is naar een succesvolle diagnose of medische handeling.

Specialiteit
Check + Care is gespecialiseerd in onder meer DICOM, maar ook in de medische xenon verlichting van Ushio.

Check + Care is techniek gedreven.
We leveren, installeren, instrueren en onderhouden complexe producten voor de medische praktijk die zonder uitzondering zeer gebruikers- en vaak tevens patiëntvriendelijk zijn.

Check + Care

Ondersteunende techniek voor de medische praktijk